آرشیو برچسب های: چادر بززنت

بررسی کارایی برزنت روکش لوازم آزمایشگاه

اترس گروپ

ساختار روکش برزنت روکش لوازم آزمایشگاه برزنت روکش لوازم آزمایشگاه یکی از ویژه ترین نوع برزنت ها محسوب می شود. به طور معمول در ساختار این نوع از پارچه ها از الیاف کورتکس، پلی کرینات و لاستیکی استفاده خواهند کرد. پارچه های برزنتی مذکور، به عنوان پوشش و محافظ بر روی سطح دستگاه های گران […]